• Światowy Dzień Świadomości Autyzmu

     • Pierwszego kwietnia w naszej szkole był obchodzony Światowy Dzień Świadomości Autyzmu. Celem obchodów tego święta było poszerzenie świadomości społecznej na temat specyfiki rozwojowej jaką jest autyzm oraz zwiększenie empatii na odmienność innych wśród naszych uczniów. Tego dnia zarówno społeczność uczniowska, jak i grono pedagogiczne, na znak solidarności z osobami autystycznymi nosiło niebieskie stroje. Uczniowie pogłębili swoją wiedzę na temat autyzmu oraz zrozumieli potrzeby osób, których on dotyczy. Zorganizowany został również konkurs plastyczny pt. "Autyzm widziany Twoimi oczami", który spotkał się z dużym zainteresowaniem uczniów. Komisja konkursowa wyróżniła siedem prac. Każdy uczestnik konkursu otrzymał w nagrodę pamiątkowy dyplom w docenieniu przez wychowawcę i nauczyciela plastyki.

   • Nagłówek

    • Szkoła Podstawowa w Sarbicach
    • sekretariat@spsarbice.pl
    • +48 63 279 11 78
    • 62-731 Sarbice 4 Poland
    • spsarbice.pl