• Światowy Dzień Świadomości Autyzmu
     • Światowy Dzień Świadomości Autyzmu

     • Pierwszego kwietnia w naszej szkole obchodziliśmy Światowy Dzień Świadomości Autyzmu. Celem

      obchodów tego święta było poszerzenie świadomości społecznej na temat takiego zaburzenia

      rozwojowego jakim jest autyzm oraz zwiększenie empatii na odmienność innych wśród naszych

      uczniów. Tego dnia zarówno społeczność uczniowska jak i grono pedagogiczne na znak solidarności z

      osobami autystycznymi założyło niebieskie stroje. Uczniowie pogłębili swoją wiedzę na temat

      autyzmu oraz zrozumieli potrzeby osób się z nim zmagających. Zorganizowany został również konkurs

      plastyczny pt. „Autyzm widziany Twoimi oczami’ który spotkał się z dużym zainteresowaniem

      uczniów. Komisja konkursowa wyróżniła siedem prac. Każdy uczestnik konkursu otrzymał w nagrodę

      pamiątkowy dyplom oraz został doceniony przez wychowawcę i nauczyciela plastyki.

    • Szkoła Podstawowa w Sarbicach
    • sekretariat@spsarbice.pl
    • +48 63 279 11 78
    • 62-731 Sarbice 4 Poland